Kontakt

Ulrika Lundin

ulrika.lundin@trafikverket.se
+46 (0) 101-23 12 57

Naturmiljöspecialist på Trafikverket, verksamhetsområde Planering
Kontaktperson för TRIEKOL i Trafikverkets kompetensgrupp för djur och infrastruktur.

Environmental specialist at the Swedish Transport Administration, Market and Planning
Contact person for TRIEKOL in the Animals and infrastructure group at the Swedish Transport Administration.