Kontakt

Tommy Lennartsson

tommy.lennartsson@slu.se
+46 (0) 705-86 83 81

Ekolog och docent vid Centrum för biologisk mångfald, SLU
Naturvårdsexpert på Upplandsstiftelsen
Programansvarig (ställföreträdande) för TRIEKOL och koordinator för delprojekt om infrastrukturbiotoper.

Ecologist and associate professor at Swedish Biodiversity Centre, SLU
Nature conservation expert at Upplandsstiftelsen

Program director (deputy) for TRIEKOL and coordinator for subprojects on infrastructure habitats.