Kontakt

Mattias Olsson

mattias.olsson@enviroplanning.se
+46 (0) 739-47 11 47

Forskare och projektledare på EnviroPlanning AB
Deltar i TRIEKOL:s forskning om funktion av viltpassager och aktiva viltvarningssystem.

Researcher and project leader at EnviroPlanning AB
Contributes to TRIEKOL’s research on function of wildlife passages and active wildlife warning systems.