Kontakt

Mats Lindqvist

mats.lindqvist@trafikverket.se
+46 (0) 101-23 73 82

Miljöspecialist och infrastrukturekolog på Trafikverket, avdelningen för underhåll
Kontaktperson för TRIEKOL i Trafikverkets Biotopgrupp, stöd och input i delprojekt om Djur och Infrastrukturbiotoper.

Environmental specialist and infrastructure ecologist at the Swedish Transport Administration, Maintenance department
Contact person for TRIEKOL in the Habitat group at the Swedish Transport Administration, support and input in subprojects on Animals and Infrastructure habitats.