Kontakt

Manisha Bhardwaj

manisha.bhardwaj@slu.se
+46 (0) 708-98 61 04

Forskare (postdoc) vid Institutionen för ekologi, SLU
Stöd och samverkan inom TRIEKOL:s forskning om funktion av viltpassager och aktiva viltvarningssystem.

Postdoctoral researcher at the Department of Ecology, SLU
Support and cooperation in TRIEKOL’s research on function of wildlife passages and active wildlife warning systems.