Kontakt

Magnus Stenmark

magnus.stenmark@calluna.se
+46 (0) 709-75 89 67

Forskare och konsult hos Calluna AB med inriktning på väg- och järnvägsekologi, entomologi och praktiska naturvårdsåtgärder inom infrastruktur
Specialiststöd och samarbete inom TRIEKOL:s delprojekt om infrastrukturbiotoper.

Researcher and consultant at Calluna AB working with railway and road ecology, entomology and practical conservation measures in transport infrastructure
Specialist support and cooperation in TRIEKOL’s subprojects on infrastructure habitats.