Kontakt

Johan Rydlöv

johan.rydlov@trafikverket.se
+46 (0) 767-86 49 56
+46 (0) 101-23 18 53

Naturmiljöspecialist på Trafikverket, avdelningen för investering
Kontaktperson för TRIEKOL i Trafikverkets Biotopgrupp, stöd och input i delprojekt om Infrastrukturbiotoper.

Environmental specialist at the Swedish Transport Administration, Investment department
Contact person for TRIEKOL in the Habitat group at the Swedish Transport Administration, support and input in subprojects on Infrastructure habitats.