Kontakt

Fabian Knufinke

fabian.knufinke@web.de
+49 1705-48 74 25

Mastersstudent i viltekologi och viltförvaltning vid Universität für Bodenkultur, Wien
Praktikant inom TRIEKOL under 2019, fältarbete kring uppföljning av faunapassager, analys av variationen över tid och påverkan från mänskliga störningar.

Masters student of wildlife ecology and wildlife management at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
TRIEKOL intern during 2019, to study use of wildlife crossing structures, temporal patterns and potential human disturbances.