Kontakt

Emma Håkansson

emma.hakansson@enviroplanning.se
+46 (0) 730-43 10 80

Junior konsult på EnviroPlanning AB
Skrev sitt mastersarbete inom TRIEKOL under 2019-2020, studie av effectiviteten hos viltpassager. Kommunikatör/webbredaktör för TRIEKOL 2020-2021.

Junior consultant at EnviroPlanning AB
Wrote a masters thesis with TRIEKOL during 2019-2020, studying the effectivity of wildlife passages. Communicator/web manager for TRIEKOL 2020-2021.