Kontakt

Anna Westin

anna.westin@slu.se
+46 (0) 18-67 27 03

Forskare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU
Deltar inom TRIEKOL:s forskning om infrastrukturbiotoper.

Researcher at Swedish Biodiversity Centre, SLU
Contributes to TRIEKOL’s research on infrastructure habitats.