Kontakt

Andreas Seiler

andreas.seiler@slu.se 
seiler@wildlifeandtraffic.se 
+46 (0) 703-47 26 43
+46 (0) 581-69 73 28

Forskare vid Institutionen för ekologi, SLU
Deltar i TRIEKOL:s forskning om funktion av viltpassager, samt modellering av mortalitet och barriäreffekter för vilt.

Researcher at the Department of Ecology, SLU
Contributes in TRIEKOL’s research on function of wildlife passages, and modelling of mortality and barrier effects for wildlife.