Kontakt

Anders Sjölund

anders.sjolund@trafikverket.se
+46 (0) 705-97 52 28
+46 (0) 101-23 58 41

Ekolog och nationell biodiversitetssamordnare på Trafikverket
Har även uppdrag inom: Nordisk Vägförenings (NVF) grupp för Natur och kultur, Nationella Viltolycksrådet (NVR) och Infra Eco Network Europe (IENE)
Trafikverkets programansvarige för TRIEKOL, stöd och input i delprojekt om Djur och Infrastrukturbiotoper.

Ecologist and National Biodiversity Coordinator for the Swedish Transport Administration
Also with commissions for: the Nordic Road Associations (NVF) nature and culture group, the Swedish Wildlife Accident Council (NVR) and the Infrastructure Ecology Network Europe (IENE)
Program convener for TRIEKOL at the Swedish Transport Administration, support and input in subprojects on Animals and Infrastructure habitats.