Kontakt

Juliana Dániel Ferreira

juliana.daniel.f@slu.se
+46 (0) 735-75 10 96

Forskare vid institutionen för Vilt, fisk och miljö, SLU
Gör slutanalys av 14 års data om potentiella effekter av bygget av Botniabanan på häckande fåglar.

Researcher at the department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, SLU
Makes a final analysis of a 14 yrs study of the potential effects of the construction of the Bothnia Line Railway on breeding birds.