Rapporter i CBMs skriftserie

Ladda ner publikationen som pdf-fil genom att klicka på titeln.
Download the publication as pdf file by clicking on the title.

 

Invasiva arterInvasiva arter
(ny version, december 2016)
CBMs skriftserie 98
Jörgen Wissman, Karin Norlin och Tommy Lennartsson
76 sidor
Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarkerBetydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar
och naturbetesmarker för fjärilar i olika
landskapstyper

CBMs skriftserie 97
Åke Berg, Karl-Olof Bergman, Jörgen Wissman, Michal
Zhmihorski, Erik Öckinger
26 sidor
Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla
strukturer och följearter

CBMs skriftserie 93
Nicklas Jansson, MaryAnn Fargo, Svante Hultegren,
Tommy Lennartsson, Henrik Weibull, Jörgen Wissman
156 sidor
Bristanalyser pix webAnalys av infrastrukturens permeabilitet för
klövdjur – en metodrapport

med preliminära data
CBMs skriftserie 88
Andreas Seiler, Mattias Olsson, Mats Lindqvist
108 sidor
=> Bilagor och kartbilder
CBM Triekol 85Samverkansprojekt för biologisk mångfald
i vatten

CBMs skriftserie nr 85
Ursula Zinko, Martin Olgemar, Tommy Lennartsson,
Malin Delvenne, Ida Schönfeldt
65 sidor
CBM-skrift80Samarbete – vägen till lyckade
naturvårdsprojekt i infrastrukturmiljön

CBMs skriftserie nr 80
Mats Ottosson
52 sidor
CBM-skrift76Påkörda djur – trafikdödlighet ett växande
naturvårdsproblem?

CBMs skriftserie nr 77
J-O Helldin
26 sidor
CBM-skrift76Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt?
CBMs skriftserie nr 76
Brita M. Svensson
40 sidor
CBM-skrift70Omgivningens potential för biologisk
mångfald vid nyanläggning av vägar – ett
exempel från väg 73

CBMs skriftserie nr 70
Roger Svensson, Tommy Lennartsson, Lisel
Hamring, Cecilia Rätz
21 sidor
skrift66Nya vägar till artrikedom
CBM:s skriftserie 66
Mats Ottosson, Tommy Lennartsson och
Roger Svensson
40 sidor
skrift64Konventionen om biologisk mångfald:
Betydelse och implikationer för Sveriges
transportsektor

CBM:s skriftserie 64
Torbjörn Ebenhard, 2012
48 sidor
skrift63Vegetation och flora i vägkanter – effekter av
olika metoder för skötsel och underhåll

CBM:s skriftserie 63
Karin Runesson, 2012
30 sidor
Trafikbuller_i_vardefulla_naturmiljoer_II_-_SlutrapportTrafikbuller i värdefulla naturmiljöer II
– Slutrapport

CBM:s skriftserie 74
J-O Helldin, 2013
40 sidor
(se även vetenskaplig artikel om metoden)
trafikbuller-omslagTrafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en metod
för att identifiera konfliktpunkter

CBM:s skriftserie 62
Per Collinder, J-O Helldin, Daniel Bengtsson, Åsa
Karlberg, Anna Jangius, John Askling, 2012
36 sidor
(se även vetenskaplig artikel om metoden)
skrift61Värdefulla träd längs vägar och järnvägar
CBM:s skriftserie 61
Niina Sallmén, 2012
42 sidor
skrift42Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet
CBM:s skriftserie 42
J-O Helldin, Andreas Seiler och Mattias Olsson, 2010
32 sidor
skrift31Infrastrukturens biotoper – en refug för
biologisk mångfald

CBM:s skriftserie 31
Tommy Lennartsson och Sofia Gylje, 2009
24 sidor
skrift28Mittbarriärer – en kunskapsöversikt
CBM:s skriftserie 28
Mattias Olsson, 2009
20 sidor