Rapporter från Trafikverket

Ladda ner publikationen som pdf-fil genom att klicka på titeln.
Download the publication as pdf file by clicking on the title.

 

trv254Analys av infrastrukturens permeabilitet för
klövdjur – Slutrapport

Trafikverket Rapport 2015:254
Andreas Seiler, Mattias Olsson, Mats Lindqvist
ISBN: 978-91-7467-894-9
126 sidor
Hämta kartbilder och bilagor:
http://triekol.se/bristanalys
Icke-förhandlingsbara-biotoper – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden
Trafikverket Rapport 2015:211
J-O Helldin och Johanna Lundberg, 2015
transportinfrastrukturens påverkanTransportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald – en konceptuell modell för kommunikation och planering
Trafikverket Rapport 2015:210
J-O Helldin, Tommy Lennartsson, Andreas Seiler och Jörgen Wissman, 2015
28 sidor
klovviltolyckorKlövviltolyckor på järnväg: kunskapsläge,
problemanalys och åtgärdsförslag

Trafikverket Rapport 2011:058
Andreas Seiler, J-O Helldin och Mattias Olsson, 2011
84 sidor