Övriga publikationer

TRIEKOL-seminarium 2014
TRIEKOL anordnade den 4 december 2014 ett seminarium i Stockholm om ÅGP-arter i infrastrukturmiljöer, här finns material från seminariet.
.
Ansvarsarter PMAnsvarsarter och ansvarsbiotoper för
Transportinfrastruktur
– en analys av väg- och järnvägsmiljöernas betydelse
för hotade arter

Intern rapport
Jörgen Wissman, Åsa Hedin och Tommy Lennartsson
27 sidor
(se även vetenskaplig artikel på ämnet)
TRIEKOL-seminarium 2012
TRIEKOL anordnade den 23-24 maj 2012 ett seminarium i Stockholm med efterföljande exkursion, här finns presentationerna från seminariet.
.
faktablad-triekolVägarnas värdefulla träd
Mats Ottosson, Niina Sallmén & Tommy
Lennartsson, 2012
CBM Faktablad, 6 sidor