Kontakt

Programledning

J-O Helldin, projektledare
Centrum för biologisk mångfald, SLU
E-post: j-o.helldin(at)slu.se
Telefon: 0706-07 53 22

Tommy Lennartsson, stf projektledare
Centrum för biologisk mångfald, SLU
E-post: tommy.lennartsson(at)slu.se
Telefon: 018-67 24 36, 070-586 83 81

Anders Sjölund, projektansvarig på Trafikverket
E-post: anders.sjolund(at)trafikverket.se
Telefon: 010-123 58 41