Kontakt

Programledning

J-O Helldin
Centrum för biologisk mångfald, SLU
E-post: j-o.helldin(at)slu.se
Telefon: 0706-07 53 22

Anders Sjölund
Trafikverket
E-post: anders.sjolund(at)trafikverket.se
Telefon: 010-123 58 41