Rapport om invasiva arter i infrastruktur

Publicering av rapporten “Invasiva arter i infrastruktur“, författad av Jörgen Wissman, Karin Norlin och Tommy Lennartsson.

Infrastrukturbiotoper är förmodligen de terrestra miljöer där problemen med invasiva arter är tydligast. Denna rapport uppmärksammar att vi i Sverige ligger långt efter många andra länder när det gäller att bevaka, hejda eller utrota arter som kan skapa allvarliga problem för vår inhemska flora, för djur och människor.

Det finns emellertid förhoppningar om att vi befinner oss vid en brytpunkt där frågan om invasiva arter börjar prioriteras i Sverige. Ännu saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter, koordination av bekämpningsåtgärder för hela landskapet, och konkreta metoder för att hantera invasiva arter i olika miljöer.

Denna rapport belyser, baserat på litteratur och intervjuer, problem och möjligheter beträffande några av de invasiva arter som förekommer i infrastrukturbiotoper.

Comments are closed.