Seminarium med exkursion 23-24 maj 2012

Ett TRIEKOL-seminarium ägde rum onsdagen den 23 maj 2012 i Stockholm, med syftet att redovisa resultaten från TRIEKOL:s första fas 2009-2011.

En efterföljande exkursion arrangerades dagen därpå, torsdagen den 24 maj, i Haninge-Nynäshamn. Exkursionen var ett tillfälle att under guidning se naturvårdsåtgärder tillämpade i ett vägbygge, den nya motorvägen till Nynäshamn, väg 73. Här besöktes och diskuterades nyskapande av bland annat värdefulla växtmiljöer, lekbottnar för öring, faunapassager, och bullerskärmning i värdefulla naturmiljöer.

Nu finns dokumentation från seminariet (presentationerna) publicerade på Svenska IENE:s hemsida (se länk nedan).

Läs mer:

Inbjudan och detaljerat program

Presentationer från seminariet

Comments are closed.